להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

המפתח שנאבד | עמוד דיון

In order to view the discussion -please log in.

תגובות אחרונות

user profile image
רוית שובל
31.12.2017 13:16
יאיר, אני חושבת שבית חבד אינו שונה במובן זה
מכל בית אחר שבו מתקיימות דעות מסויימות,
אורח חיים מסויים וחוקים מסויימים.

כל אחד שמתארח צריך לקחת בחשבון שהוא נכנס למקום שהוא זר לו
במידה מסויימת (זה משתנה ביחס לטיב ההכרות)
ולקבל עליו בלית ברירה את חוקי הבית – על כל המשתמע מכך.
כל עוד ההתארחות שלו היא הכרעה מודעת שלו –
עליו לשאת ב"השלכות" ולדעת שדבר זה דורש ממנו ויתור על נוחיות מסויימת שהוא מורגל בה
במסגרת הטריטוריה שלו  :)

תגובה זאת רלוונטית גם לסוגיית רב תרבותיות ועליה

user profile image
יאיר קוניץ
31.12.2017 13:16

מה מרוויח המארח; “בתי חבד” כדוגמא –
האם זו הכנסה אורחים או ניצול צורך של מטיילים כדי להשיג ״הון״ והכרה?

עמדה זאת רלוונטית גם לסוגיית רב תרבותיות ועליה

user profile image
פרופ' חנוך בן פזי
31.12.2017 13:01

אולי, זוהי המשמעות העמוקה של "בית מדרש"
לא כמקום שבו אתה לומד, אלא כמקום שבו אתה מוצא מפתח למקומות רבים אחרים.

user profile image
פרופ' חנוך בן פזי
31.12.2017 12:59
הקישור לאמונה – מעורר התפעלות וסימני שאלה.
במובן מסוים, הנכונות של האדם לפתוח את לבו לאמונה
– כלומר לארח בקרבו את האמונה –
היא מעין מפתח לדברים רבים.
ומייד אני שואל: ומהי האמונה בהקשר זה ?
ואולי ראוי להפנות את תשומת הלב, לשימוש במונח "בית" בהקשר של בית המדרש…
user profile image
אבינעם ברתנא
31.12.2017 12:59
מעניין לחשוב שכשהיה לגיבור הסיפור את המפתח לבית המדרש
היו פתוחים לו כל המקומות.
וכשאבד לו המפתח, לא בית המדרש בלבד היה נעול בפניו,
אלא בכלל כל מקום אליו הלך נהיה מוזר וחסר פשר.
ברגע שאבד לו המפתח לבית המדרש שהוא הבית שלו,
הכור שלו כבר לא היה לו בית בכל העולם כי משהו בו היה חסר וריק
user profile image
אבי אורפז
31.12.2017 12:59
הסיפור של עגנון מרומז מאוד ואינו ברור בקריאה פשוטה.
הקישור שעשיתי למפתח בית המדרש אותו עגנון "מאבד"
הוא עניין האמונה – עגנון מתאר את עולם החולין ועולם התורה,
אותם הוא מכיר בפיזיות שלהם, ויודע ללכת בדרכיהן הגשמיות,
אך הוא אינו מבין אותם מאז שהוא איבד את המפתח (האמונה).
לכן אני מקשר זאת בכך שללא האמונה, עגנון אינו מבין, חסר מאוד,
ומרגיש כאורח, בין שתי העולמות.

מקורות קשורים

חברי בית המדרש