להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

ציונות מדינית לעומת ציונות רוחנית

ציונות מדינית לעומת ציונות רוחנית

האם "התוצאה" של הציונות צריכה להיות הקמת ישות מדינית (עם סממנים כגון: דגל, צבא וכו')
או הקמה של מרכז רוחני שיהווה מגדלור מוסרי לעולם. (יאיר קוניץ)

ציונות דתית

ציונות דתית

שיבה הנובעת ממניעים דתיים טהורים, זוהי ארץ הקודש.
כאן שורשיו של העם היהודי ולכן זהו ביתו. (דורון גרשון)

הציונות, המשך או מהפכה?

הציונות, המשך או מהפכה?

הכמיהה לציון פעמה בליבם של היהודים בגלות אלפיים שנה, והמילה ציון הייתה שגורה בתפילותיהם.
ההתעוררות הציונית שפעלה למימוש מסגרת לאומית עצמאית ליהודים
החלה במרכז ומזרח אירופה בסוף המאה ה-19 והתרחשה בעקבות מאורעות שונים.
גם בקרב היהודים בארצות האסלאם הייתה התעוררות לפעילות ציונות
במיוחד בשל הקשר בין תפיסת הזהות הדתית לבין תפיסת ארץ ישראל והגאולה. (דבורה זיגל יעקב)

חברי קבוצת שיבת ציון

חברי קבוצת שיבת ציון

נוי ברנע ודבורה זיגל
יאיר קוניץ ,דורון גרשון , הילה ולצ'ר

תקציר