להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

השמיעיני את קולך | מקורות

איש ואישה

בריאת האדם – איש ואישה

אמר רבי ירמיה בן אלעזר:
בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו,
שכתוב "זכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם" (בראשית ה, ב).

אמר רבי שמואל בר נחמן:
בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון דיו פרצופים בראו,
ונסרו ועשאו גביים, גב לכאן וגב לכאן.

מדרש בראשית רבה, פרשה ח
הדור החדש בארצות המזרח עמ 41

מקורות קשורים

Avatar

איש ואישה

מדרש בראשית רבה, פרשה ח

Avatar

על פמינזם

יערה בר און