להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

שבת שלום | מקורות

ארמון בזמן


"אם כן, הזמן הוא אחרות, מסתורין המרחף מעל כל קטגוריות החשיבה האנושית.
נדמה שהזמן והתודעה האנושית נפרדים זה מזה לחלוטין.
אולם רק בתוך הזמן קיימות תחושות אחווה ויחד בין כל הבריות"

מקורות קשורים

Avatar

שביתת נשק במלחמת הקיום

אברהם יהושע השל, השבת – משמעותה לאדם המודרני

Avatar

ארמון בזמן

Withou U יצירה מוזיקאלית בנושא השבת