להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

צדק וצדקה | מקורות

בצלם אלוהים או בצלע האדם

הוצע ע"י עדי לסרי קליין

מקורות קשורים

Avatar

צדק וצדקה

רבי חיים דוד הלוי