להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

היחס הדתי במערכות יחסים ובמרחב האישי | מקורות

גדולה הכנסת אורחים

"אמר רב יהודה אמר רב:
גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה"

(בבלי, מסכת שבת, דף קכז עמוד ב).



המקור הוצע על ידי חיים מלול:
לדעתי מדרש זה מתכתב עם משפט מרכזי
בהרצאתה של אנאבל הרצוג:
"הכנסת אורחים היא האפשרות ללכת מעבר לעוינות".
 

מקורות קשורים

Avatar

מזווית אחרת

אהוד בנאי והפליטים - עבודה שחורה

Avatar

להכניס או לא להכניס?

מתוך קלבת שבת | בית אביחי