להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

שיבת ציון | מקורות

הציונות בארצות האסלאם

בהרצאה דוגמאות לפעילות הציונית בארצות האסלאם, הגורמים המשפיעים על ההתעוררות לפעילות ציונית בכל אחת מהארצות ומה הייתה עמדת הרבנים כלפיה. בהרצאה גם דיון ביחסה של התנועה הציונית לפעילות הציונית בארצות האסלאם.

הוצע ע"י דבורה זיגל יעקב

מקורות קשורים

Avatar

מרכז הצדק והשלום העולמי

הרב משה כלפון הכהן