להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

בין ישראל לעמים | מקורות

מפני דרכי השלום

"מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום.
ואין ממחין בידי עניי עכו"ם בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום.
ושואלים בשלומם ואפילו ביום חגם מפני דרכי שלום.

ואין כופלים להם שלום לעולם.
ולא יכנס לביתו של עכו"ם ביום חגו לתת לו שלום.
מצאו בשוק, נותן לו שלום בשפה רפה ובכובד ראש".

 

הרמב"ם, הלכות עבודה זרה פ"י ה"ה

מקורות קשורים

Avatar

אילן יוחסין

הרב אליהו בן אמוזג

Avatar

מפני דרכי השלום

הרמב"ם, הלכות עבודה זרה פ"י ה"ה