להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

שיבת ציון | מקורות

מרכז הצדק והשלום העולמי

כל בעל שכל ישר הרואה את טובת העולם ואנשיה
בדרך כלליי ולא יביט להנאתו העצמיית או לאיזה הנאה ורצון,
רק באופן חופשי ודרוריי, יחדור אל הליכות העולם ואנשיו, יכיר, יבין, וידע ויסכים
כי נחוץ מאוד מאוד להיות בעולם מקום מיוחד
אשר בו יהיה ועד בית דין כלליי לכל העולם כלו.
במטרה שהוא בית המשפט היותר גבוה
אשר על פיו יחנו ועל פיו יסעו כל בני האדם כ
קטון כגדול כמלך כחלך (=עני).
ואם כי הדבר גלוי כי זה רחוק להיות,
עם כל פנים יש לאחוז באמצעות המכשירים לזה שיהיה מובא לפניו כל דבר קשה,
וגם הוא משגיח ומביט לטובת כל בני האדם בהשוואה ואחווה.

והדבר היותר קשה להוציא דבר זה אל הפעולה,
הוא כי כל עם וממלכה שואף כי יהיו הבית דין על פיו וטעמו ובארצו.
אמנם התרופה לזה היא לפי דעתי הקצרה,
כי כל מלך יקרא בשם איש אחד להיות לו לציר נאמן ובא כוחו.
וכל הצירים האלה יבחרו להם ברוב דעות באיזה ארץ תהיה עמידתם
ובאיזו שפה וכתב יהיו מדברותיהם וכתביהם.
ואחר כך כל הצירים יאספו לאסיפה אחת תמידית
מבלתי כל ביטול לפי השעות והזמנים אשר יקבעו לזה.
והם עצמם יהיו לבית דין גדול כלליי ועולמיי.
ואלה הם המטרות אשר ישימו לפניהם:

כל הפרשי דעות אשר תהיינה בין ממלכה וממלכה
נחוצים יחד לבלתי השתמש באמצעות האלימות, הכוח והגבורה.
רק על פי המשפט והצדק לפניהם יקום דבר.
ושני הכוחות הנפרדים יקריבו כל אחד מהם עורך דין ושני עורכי דין
יעמדו לפני 'בית הדין הגדול'.
..ומזה הנאה כלליית לעולם כלו לעצור בעד כל מין מלחמה והתאבקות.

.. המדינה אשר יהיה בה הבית דין הגדול הנזכר,
לדעתי ראויה יותר ירושלים, כי שם שאיפה גדולה לכל העמים,
לנו היהודים ולנוצרים ולישמעאלים, והיא עיר קדושה לכל העולם כמעט.
וכן התנבא מאז ישעיה: "וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים…" (ישעיה ב, ד)
וכן אמר: "כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה" (שם) ולכן היא היותר נאותה.

 

הרב משה כלפון הכהן, "צרכי העולם",
קונטרס "ויקהל משה", תרע"ט (1919),
עמ' 23–27

מקורות קשורים

Avatar

מרכז הצדק והשלום העולמי

הרב משה כלפון הכהן