להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

מודרנה ומסורת טיוטה | מקורות

ציטוטים מנאום השפנים והחזירים

א.
"כבוד מרנן ורבנן וכל הנאספים הנכבדים:
האמת, אומר לכם, כי לא התכוננתי ולא התכוונתי לדבר בפני ציבור כה גדול.
הנני מלא התפעליות ממראה הציבור הזה, ויש לי אימתא דציבורא.
חשבתי לעצמי, מה אוכל להוסיף, אבל דבר אחד משמח אותי מאד,
בראותי את הצימאון העצום הזה לשמוע דברים לחיזוק התורה ולחיזוק הדת.
וברצוני לומר כמה דברים נכונים וישרים בלי שום סיבות פוליטיות ונגיעות אחרות,
אלא אך ורק האמת הנקיה כמות שהיא."

"רבותי, אנו חיים בתקופה איומה ונוראה, אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו.
כל המלחמות והתהפוכות לא התחילו היום.
זה התחיל עוד לפני המלחמה העולמית הראשונה, שעד היום לא נשקטה,
ורק הקדוש-ברוך-הוא יודע מה עוד צפוי.
כל המדינות מתחזקות, כל אחת ונשקה בידיה, אבל אנחנו,
עם ישראל, ככבשה אחת בין שבעים זאבים"

"אבל, יש דבר אחד שצריך לחזק אותנו,
וכל יהודי באשר הוא, יותר מהנשק החזק ביותר,
יותר מן המדינות הגדולות והעצומות ביותר, –
היהודי השומר על יהדותו חזק הוא יותר מהכל.
עברנו גלות אחר גלות, גזירות ושמדות,
עמים חזקים קמו עלינו במשך הדורות, להשמידנו,
אלפי שנים נרדפנו על צווארינו ללא עוול בכפנו, ואנו שרדנו, ללא נשק."

"מהו סוד קיומנו?"

"איך ניתן להסביר את המופת הזה?"

"אין זאת, אלא שאת היהודי לא ניתן להשמיד.
יהרגו אותו, אבל בניו ימשיכו לדבוק בתורה.
כל זמן שהיהודי לא מנתק מורשת אבותיו,
הרי הוא קשור עם התנאים וכל הצדיקים,
עם אברהם יצחק ויעקב, הם חייו.
העולם כולו יאבד, אך היהודי יחיה לעד,
כל עוד הוא מחזיק בדרך אבותיו,
ולא מחפש חכמות ואידיאולוגיות זרות."

"אלפיים שנה עומדים אנו לבד בידיים ריקות, ללא שום נשק.
כל אחד תמה איך אפשר לעמוד כך ולהחזיק מעמד?
ואנחנו ניצחנו – הנה, אנחנו עומדים וקיימים.
מהו הסוד בזה?…
התשובה הינה כיון שאנחנו יהודים, אני יהודי ואני חזק יותר מהם.
גם אם יהרגו אותי, אבל בניי יישארו בחיים,
ואם לא בניי אז בניהם של היהודים האחרים.
כיון שכן, קיומי הוא לעולם. זהו סוד קיומו של העם היהודי.
אני לא ניתקתי מורשת אבותיי…
אני אלך בדרך האבא, בדרך הסבא ובדרך הסבתא…
אני אלמד את חוכמתי שלי, את הקולטורא שלי".

ב. היהודי החילוני.

"כאן המקום לשאול את היהודי שאינו מקיים מצוות, רחמנא ליצלן:
אתה גם יהודי, אתה נימול, אבל אתה יודע את הקולטורא שלך
? מה הקולטורא שלך? אנגלית? זה הקולטורא שלך? …
אתה פותח את החומש, אתה יודע פירוש המילות?"

"אם יש קיבוצים שלא יודעים מה זה יום כיפור,
לא יודעים מה זה שבת ולא יודעים מה זה מקווה.
מגדלים שפנים וחזירים.
יש להם קשר עם האבא שלהם? …
מערך? מערך זה דבר קדוש?
הם ניתקו את עצמם מכל העבר שלנו ומבקשים תורה חדשה.
אם אין שבת ואין יום כיפור, אז במה הוא יהודי?"

"אומה שאין לה קשר עם אבותיה מלכתחילה נגזר דינה להיאבד,
והיא לא תקום ולא תהיה… טריטוריה אינה העיקר.
אדמה ניתן לקחת במלחמה – אבל העם יכול להישאר קיים…
צריך להתנתק מהמפלגות שאין להן קשר עם היהדות".

"נמצא שהמתנתקים מעברו היהודי של עם ישראל,
הרי הם מכחידים את קיומו,
ואלו ששומרים את תורת ישראל הם המנציחים את עם ישראל לעולמים."

"יש כאלה שיאמרו שהדברים שאני אומר הם דברים של פאנאטיקער,
דברים אלטע זאכן.
אבל התורה הקדושה אומרת: 'כי היא חוכמתם ובינתכם לעיני העמים'
ומעידה שהתורה היא חוכמת היהודים בעיני האומות".

 

לתיעוד וידאו של הנאום ראו כאן

הרב ש"ך | אצטדיון יד אליהו, מרץ 1990

מקורות קשורים

Avatar

על אתאיזם

יעקב מלכין

Avatar

על המסורתיות

מאיר בוזגלו | "חוצה ישראל" | חינוכית