להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

מקורות

קליטת עולי ברית המועצות

האמירה שהעלייה מברית המועצות לשעבר היא סיפור הצלחה הפכה כבר למוסכמה.
אבל המציאות אפורה יותר.
רוב העולים הם עובדי קבלן, אין להם פנסיה, והנטל נופל דווקא על הדור שגדל או נולד פה,
מה שמכונה דור אחד וחצי. שדולה חדשה מבקשת לשים את העניין שלהם על השולחן.

המקור הוצע על ידי קמילה גלייזר

סוגיות קשורות

מקורות קשורים