להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

הכנסת אורחים | מקורות

קליטת עולי ברית המועצות

האמירה שהעלייה מברית המועצות לשעבר היא סיפור הצלחה הפכה כבר למוסכמה.
אבל המציאות אפורה יותר.
רוב העולים הם עובדי קבלן, אין להם פנסיה, והנטל נופל דווקא על הדור שגדל או נולד פה,
מה שמכונה דור אחד וחצי. שדולה חדשה מבקשת לשים את העניין שלהם על השולחן.

המקור הוצע על ידי קמילה גלייזר

מקורות קשורים

Avatar

גדולה הכנסת אורחים

בבלי, מסכת שבת, דף קכז עמוד ב