להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

הכנסת אורחים | מקורות

קליטת עליית מרבד הקסמים

המקור הוצע על ידי קמילה גלייזר

מקורות קשורים

Avatar

גדולה הכנסת אורחים

בבלי, מסכת שבת, דף קכז עמוד ב