Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

sources

Summary

טרם החל הדיון בסוגיה זו. סיכום הדיון יעלה בהמשך.

The Edited Issue

 • michael barmatz

  תעודתה של היהדות היא לקרוא לשלום את כל האדם ללאומיהם וגוייהם, ממלכותיהם וארצותיהם. גאולת ישראל אינה גאולה עצמית, אבל היא… תעודתה של היהדות היא לקרוא לשלום את כל האדם ללאומיהם וגוייהם, ממלכותיהם וארצותיהם. גאולת ישראל אינה גאולה עצמית, אבל היא גאולת כל האדם ממלחמותיו המרובות והמֻשְׁכָּלוֹת, ומעַבְדוּתו לדעות זרות ואמונות טפלות ולממלכות עריצות, או לצביעות דתית מזויפת. אין היהדות שואפת לשינוי סדרי העולם וערכי החיים, אבל שאיפתה הגדולה היא לבטל השלטונוּת המדינית שהיא עושקת ורוצצת, מכניעה ומשעבדת, מושלת וכובשת בכוח החרב והזרוע: 'אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות' (תלמוד בבלי, ברכות לד, ע"ב), וזו שעתידה להתבטל בימות המשיח – אינה רק לגבי ישראל אלא כלפי כל האנושיות כולה. (צפיה בדעה במקור)
 • michael barmatz

  אך מהי החילוניות? ניתן להגדיר חברה חילונית כחברה שבה החלטות כלכליות, פוליטיות ותרבותיות מתקבלות על סמך האמונה כי עליהן להיות… אך מהי החילוניות? ניתן להגדיר חברה חילונית כחברה שבה החלטות כלכליות, פוליטיות ותרבותיות מתקבלות על סמך האמונה כי עליהן להיות מונחות על בסיס ידע ותבונה, ולא התגלות או הנחיות אלוהיות. זוהי חברה שבה עקרון הלגיטימיות המוחלט הוא זה של רווחת האוכלוסייה ולא אכיפת חוק שמקורו שמימי, בלתי אנושי. זוהי חברה שבה בני האדם כבני אדם, ולא הבורא שברא אותם, נחשבים למקור הלגיטימיות של מוסדותיה המרכזיים ולמושאה. אך בניסיון להעמיק מעבר להגדרה כללית זו ולהיות יותר ספציפיים, אנו נתקלים במכשול בלתי עביר כמעט: שלא כמו הדת, לחילוניות אין אסופת כתבים ייחודית, אין דיברות מפורשים, אין רשימה מחייבת של עשה ואל תעשה (פרט לאלה המפורטים בחוק). לקטע המלא> (צפיה בדעה במקור)
 • תשובה
  Udi Lion

  זו הייתה עמדה שנכתבה ישירות כאן בעמוד הדיון ובתוכה הכנסתי לינק למקור [במקום הדרך ההפוכה שעשינו קודם. זו הייתה עמדה שנכתבה ישירות כאן בעמוד הדיון ובתוכה הכנסתי לינק למקור [במקום הדרך ההפוכה שעשינו קודם. (צפיה בדעה במקור)
 • Udi Lion

  שים לב שעכשיו הוספתי לדבריך בעריכה את אפיון ה"שאלה" שים לב שעכשיו הוספתי לדבריך בעריכה את אפיון ה"שאלה" (צפיה בדעה במקור)
 • michael barmatz

  הדיון המורחב

  הדיון המורחב

  (צפיה בדעה במקור)
 • Hanoch Ben-Pazi

  אני חושב שכדאי להבין את דבריו של הרב עוזיאל, כ'מהפכה' דתית מודרנית. כלומר, הוא מנסה ליצור עמדה דתית מהפכנית, שתענה…
  אני חושב שכדאי להבין את דבריו של הרב עוזיאל, כ'מהפכה' דתית מודרנית. כלומר, הוא מנסה ליצור עמדה דתית מהפכנית, שתענה לאתגרים של המודרניות, כולל האתגרים המוסריים האוניברסליים. כדרכם של הרבנים, הוא מבסס את דבריו על המסורת, ומראה את השורשים העמוקים של רעיון האוניברסליות בתוך ההקשר היהודי המסורתי.
  (צפיה בדעה במקור)

Main Sources