להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

מטרת היהדות – הרב עוזיאל

מטרת היהדות – הרב עוזיאל

תעודתה של היהדות היא לקרוא לשלום את כל האדם
ללאומיהם וגוייהם, ממלכותיהם וארצותיהם.
גאולת ישראל אינה גאולה עצמית,
אבל היא גאולת כל האדם ממלחמותיו המרובות והמֻשְׁכָּלוֹת,
ומעַבְדוּתו לדעות זרות ואמונות טפלות ולממלכות עריצות,
או לצביעות דתית מזויפת.

אין היהדות שואפת לשינוי סדרי העולם וערכי החיים,
אבל שאיפתה הגדולה היא לבטל השלטונוּת המדינית שהיא עושקת ורוצצת,
מכניעה ומשעבדת, מושלת וכובשת בכוח החרב והזרוע:
'אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות' (תלמוד בבלי, ברכות לד, ע"ב),
וזו שעתידה להתבטל בימות המשיח – אינה רק לגבי ישראל אלא כלפי כל האנושיות כולה.

וזאת תורת החילוניות  – פרופ' אווה אילוז

וזאת תורת החילוניות – פרופ' אווה אילוז

אך מהי החילוניות? ניתן להגדיר חברה חילונית כחברה שבה החלטות כלכליות,
פוליטיות ותרבותיות מתקבלות על סמך האמונה כי עליהן להיות מונחות על בסיס ידע ותבונה, ולא התגלות או הנחיות אלוהיות.
זוהי חברה שבה עקרון הלגיטימיות המוחלט הוא זה של רווחת האוכלוסייה ולא אכיפת חוק שמקורו שמימי, בלתי אנושי.
זוהי חברה שבה בני האדם כבני אדם, ולא הבורא שברא אותם,
נחשבים למקור הלגיטימיות של מוסדותיה המרכזיים ולמושאה.

אך בניסיון להעמיק מעבר להגדרה כללית זו ולהיות יותר ספציפיים,
אנו נתקלים במכשול בלתי עביר כמעט:
שלא כמו הדת, לחילוניות אין אסופת כתבים ייחודית, אין דיברות מפורשים,
אין רשימה מחייבת של עשה ואל תעשה (פרט לאלה המפורטים בחוק).

לקטע המלא>

תקציר 

טרם החל הדיון בסוגיה זו. סיכום הדיון יעלה בהמשך.