להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

מהו צדק?

מהו צדק?

סדר מכונן בחברה.
יש קשר הדוק בין עשיית משפט
לבין הוצאת הצדק לאור.

הצדק החברתי

הצדק החברתי

כמובחן מהצדק ולעיתים אף סותר את הצדק
עקב רצון החברה לצמצם פערים בין המעמדות.
הצדק החברתי נוגע להבדלים בין המעמדות  בחברה.

צדק במובנו ההיסטורי

צדק במובנו ההיסטורי

האם כל בני האדם נולדו שווים?
האם האישה שווה לגבר?
אדם נברא בצלם אלוהים, המקור הוא "סיפור הבריאה":
בראשית א' פס' כז-כט:
ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם.
ויברך אתם אלוהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ
וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ".
לעומת "סיפור הבריאה השני": בראשית פרק ב', פס' ז-כד.

לעניין ההבדלים בין סיפורי הבריאה, אפנה למאמרה של שרה יפת:
בצלם אלוהים או בצלע האדם

חברי סוגיית צדק וצדקה:

חברי סוגיית צדק וצדקה:

עדי לסרי קליין ואברהם סדון
בן אלטשולר ואבי אורפז חיים מלול קמילה גלייזר ובת אל נחמיאס

sources

The Edited Issue

    מקורות עיקריים