להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

השד- והבקבוק | מקורות

דוח ועדת ביטון

רשימה חלקית של המלצות הוועדה:

 • עדכון תוכניות וספרי הלימוד במערכת החינוך בפרקים מתולדות יהדות ספרד ויצירתה
 • לימודי חובה של סופרים ומשוררים מזרחיים
 • לימודי חובה של היסטוריית יהודי המזרח
 • הטלוויזיה החינוכית הישראלית תיצור סדרת טלוויזיה בסגנון "עמוד האש מזרחי" שתעסוק בתרומה התרבותית של יהדות ספרד והמזרח להיסטוריה היהודית ולציונות
 • הרכב המועצה להשכלה גבוהה יהיה מאוזן ויכלול גם נציגים מזרחיים שגילו מחויבות להעצמת יהדות ספרד והמזרח
 • הקמת פקולטה חדשה למדעי הרוח בתחום לימודי יהדות המזרח שנעקרו כמעט לחלוטין
 • הקמת מוזיאונים ייחודיים למורשת הקהילות השונות
 • הקמת מוזיאון מרכזי למורשת יהדות ספרד והמזרח
 • מדי שנה בסוף נובמבר ייוחד שבוע לימודים מרוכז על יהדות המזרח
 • ארגון טיולי בני נוער לארצות הבלקן, לספרד ולמרוקו לשם הכרת המורשת היהודית בארצות אלו
 • יונצחו דמויות משמעותיות מתרבות יהדות המזרח על רחובות ומוסדות שונים
 • מסעות תלמידים לספרד ומרוקו

לדוח המלא>>

(האם המלצות הדו"ח קויימו?)

מקורות אחרונים

Avatar

דוח ועדת ביטון

להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך