להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

אמונה ומשבר | מקורות

חיים נחמן ביאליק

סרטון שבו הסופר חיים באר מתאר את פועלו של חיים נחמן ביאליק (1873 – 1934) –
"הבנאי הגדול שקם לתרבות העברית מאז ומעולם",
תוך הדגשת תרומתו של המשורר הלאומי (שהיה גם עורך ומו"ל) לעברית החדשה.

מקורות קשורים

Avatar

המשבר כמהות אמונה

אמונה היסטוריה וערכים