Login

Sample Beit - Midrash

מודרנה ומסורת טיוטה | The Discussion Page

Synopsis

The Discussion

x

תעודתה של היהדות היא לקרוא לשלום את כל האדם
ללאומיהם וגוייהם, ממלכותיהם וארצותיהם.
גאולת ישראל אינה גאולה עצמית,
אבל היא גאולת כל האדם ממלחמותיו המרובות והמֻשְׁכָּלוֹת,
ומעַבְדוּתו לדעות זרות ואמונות טפלות ולממלכות עריצות,
או לצביעות דתית מזויפת.

אין היהדות שואפת לשינוי סדרי העולם וערכי החיים,
אבל שאיפתה הגדולה היא לבטל השלטונוּת המדינית שהיא עושקת ורוצצת,
מכניעה ומשעבדת, מושלת וכובשת בכוח החרב והזרוע:
‘אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות’ (תלמוד בבלי, ברכות לד, ע”ב),
וזו שעתידה להתבטל בימות המשיח – אינה רק לגבי ישראל אלא כלפי כל האנושיות כולה.

מטרת היהדות – הרב עוזיאל

מטרת היהדות – הרב עוזיאל

x
וזאת תורת החילוניות – פרופ’ אווה אילוז

וזאת תורת החילוניות – פרופ’ אווה אילוז

x

זו הייתה עמדה שנכתבה ישירות כאן בעמוד הדיון ובתוכה הכנסתי לינק למקור [במקום הדרך ההפוכה שעשינו קודם.

תשובה

Udi Lion

2 Comments
 • x

  בכדי שדבריו יהיו ברורים לקהל הרחב, אין לו ברירה אלא לדבר בדימויים מרגיזים, אך ברורים

  נדמה לי שהשפה שלו בנאום הזה … חילונית

   

  Hanoch Ben-Pazi

 • x

  טוב שהגבת. אבל שתי שאלות :
  1. מדוע לא ניסית להכניס לכאן לינק למקור ? הרי כל הדילמה היא האם לכתוב מתוך עמוד הדיון או מתוך עמוד המקור ?

  2. מדוע לא השתמשת בכלי של אפיון השאלה [אייקון המפתח שבתחתית תיבת התגובה ]?

  למשל – אני עכשיו אפיינתי את התגובה עם סימן שאלה

  שאלה

  Udi Lion

x

שים לב שעכשיו הוספתי לדבריך בעריכה את אפיון ה”קושיה”

Udi Lion

הדיון המורחב

x
אני חושב שכדאי להבין את דבריו של הרב עוזיאל, כ’מהפכה’ דתית מודרנית. כלומר, הוא מנסה ליצור עמדה דתית מהפכנית, שתענה לאתגרים של המודרניות, כולל האתגרים המוסריים האוניברסליים. כדרכם של הרבנים, הוא מבסס את דבריו על המסורת, ומראה את השורשים העמוקים של רעיון האוניברסליות בתוך ההקשר היהודי המסורתי.

 

Hanoch Ben-Pazi

הדיון המורחב

read more

Last Posts

user profile image
Hanoch Ben-Pazi
16.11.2017 18:26
אני חושב שכדאי להבין את דבריו של הרב עוזיאל, כ’מהפכה’ דתית מודרנית.
כלומר, הוא מנסה ליצור עמדה דתית מהפכנית,
שתענה לאתגרים של המודרניות, כולל האתגרים המוסריים האוניברסליים.
כדרכם של הרבנים, הוא מבסס את דבריו על המסורת,
ומראה את השורשים העמוקים של רעיון האוניברסליות בתוך ההקשר היהודי המסורתי.

Last Sources

Participants