להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

<a href="http://kibutzim1.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=3754" target="blank">היחס הדתי במערכות יחסים ובמרחב האישי</a>

היחס הדתי במערכות יחסים ובמרחב האישי

מצד אחד יש את הכנסת האורחים המפורסמת של אברהם אבינו את המלאכים
ומצד שני את הכנסת האורחים של יעל את סיסרא על מנת להורגו…
כלומר שיש יחס דו משמעי להכנסת אורחים

מהי מערכת יחסים בין אורח ומארח? האם ניתן להגדירה, או האם הדבר מורכב מידי?
מערכות יחסים בין אורח ומארח נמצאות בתחומים רבים של חיינו: חינוך, תרבות, משפחתיות ועוד. ובקטגוריה ״מערכות יחסים״ נדון ונמצא מקורות ידע שונים הקשורים לנושא זה

יכולת הכלה ואיך זה משפיע על המכיל ועל המוכל.
מתי הקשר הזה הוא דו צדדי ומחייב את המארח ואת האורח יחדיו

לדיון בנושא זה ראו כאן 

<a href="http://kibutzim1.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=4512" target="blank">רב תרבותיות ועליה</a>

רב תרבותיות ועליה

רב תרבותיות בסוגיית "הכנסת אורחים" עוסקת באופן המסורתי של הכנסת האורחים בתרבויות השונות.
הנושאים בהם נדון יכולים להיות: מנהגים, גינונים, ערכים, מערכת היחסים בין האורח למארח,
התהוות המסורות והמקורות להן.

מדינת ישראל מעודדת קליטה ועלייה של יהודים מן התפוצות,
בעתות מסויימות היא אף מקלה על הגדרתו של היהודי\היהודית
על מנת לאפשר יתרון דמוגרפי ביחס לתושבים הלא-יהודים בארץ ישראל.

 

העולים החדשים נאלצים להתמודד עם תחושת הניכור והזרות שנפרשת לעתים על פני דורות רבים
בתחומים רבים הנובעים מן השוני התרבותי, השפתי, החברתי וכו'. (קמילה גליזר ורוית שובל)

לדיון בנושא רב תרבותיות והגירה ראו כאן 

<a href="http://kibutzim1.sugia.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F/?id=4514" target="blank">הגירה ומבקשי מקלט</a>

הגירה ומבקשי מקלט

האורח הוא סכנה למארח.
מעשיו של המארח יכולים להתפרש בדרכים שונות
כך שמעשה של נדיבות יכול להתפרש כמעשה של פטרונות.

האם להימנע מלארח?
הגיבור בסיפורו של אלבר קאמי הוא מתבודד ולכן לא מסכן דבר בחייו.
האמירה של קאמי כפי שאני מבין אותה
היא שעל מנת לחיות חייבים לצאת מבדידותנו
ומכאן לארח גם שכרוכה בזה סכנת חיים כשאין אורחים אין חיים.

למעבר לדיון בנושא אתגרי ההגירה והפליטות ראו כאן 

תקציר