להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

הפן הדתי מול זה הלאומי

הפן הדתי מול זה הלאומי

הפן הדתי מול הפן הלאומי של השבת מטרתו לבחון מה מסמלת השבת .
האם: "מדינה בהסגר" הממלאת בהקפדה את מצוות ההלכה או יום מנוחה תוך כיבוד מנהגיה של האוכלוסיה המרכיבה את המדינה.

עמדת יעקב ליצמן, הוצגה כדי ללמד כיצד נתפסית השבת בעיני החרדים:
"מהי שבת קודש, מה מותר ומה אסור, אילו היתרים אפשר לתת ואילו לא".
לעומתו ג'קי לוי מתנגד לדיכטומיה ולכך שמי שאינו נוהג בקפידה הרצויה  ע"י הרבנים, יוצא מגבולות ההגדרה "דתי".

הפן החברתי

הפן החברתי

השבת יכולה לגרום לאחדות חברתית בגלל שהיא יוצרת פסק זמן מהמרוץ ומשחררת את האנשים מהתפקידים הרגילים שלהם ובכך מאפשרת לראות את הזולת ללא המסכים של עולם התעסוקה .

התפילה המשותפת , במיוחד זו הכוללת שירה ביחד – מהווה דרך ללכד את הקהילה.

הפן האישי/ המסורתי

הפן האישי/ המסורתי

מה השבת מסמלת עבור כל אדם, וכיוצא מכך,
השבת – כמייצגת את ההטרוגניות של מבנה החברה בישראל.

 

<b>חברי הקבוצה:</b>

חברי הקבוצה:

עדי לסרי קליין, אברהם סדון, רותם נפתלי, הדס טייה, אבנעם ברתנא, טל גריזמן ובת אל נחמיאס

sources

תקציר

השבת על קדושתה פנים רבות לה.
מצד אחד קידוש וסעודת שבת, מהצד השני בילוי עם חברים ומשפחה,
הנאה, הפוגה מהמתח של כל השבוע.

מהי עמדת ההלכה היהודית והחברה הישראלית למי שבוחר שלא לבחור,
אלא לנוע על הרצף ולהנות משני העולמות גם יחד.
מהי שבת קודש? יום של שמירת מצוות דתיות
או יום מנוחה והפוגה שיש בו כדי לקרב לבבות
ולהעצים את יופיו של היום הקדוש שניתן לנו מבראשית.

The Edited Issue

 • מיכאל ברמץ

  הפן הדתי מול הפן הלאומי הפן הדתי מול הפן הלאומי (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  שלום החברה שלום עליכם השבת- הרמן כהן "הייתי רוצה לסגור את המדינה בשבת." (הוצע ע"י עדי לסרי) לכו נרננה (הוצע ע"י הדס…   (צפיה בדעה במקור)
 • קונפליקט
  עורך

  הפן הדתי מול הפן הלאומי של השבת מטרתו לבחון מה מסמלת השבת . האם: "מדינה בהסגר" הממלאת בהקפדה את מצוות… הפן הדתי מול הפן הלאומי של השבת מטרתו לבחון מה מסמלת השבת . האם: "מדינה בהסגר" הממלאת בהקפדה את מצוות ההלכה או יום מנוחה תוך כיבוד מנהגיה של האוכלוסיה המרכיבה את המדינה. עמדת יעקב ליצמן, הוצגה כדי ללמד כיצד נתפסית השבת בעיני החרדים: "מהי שבת קודש, מה מותר ומה אסור, אילו היתרים אפשר לתת ואילו לא". לעומתו ג'קי לוי מתנגד לדיכטומיה ולכך שמי שאינו נוהג בקפידה הרצויה  ע"י הרבנים, יוצא מגבולות ההגדרה "דתי". (צפיה בדעה במקור)
 • קונפליקט
  בת אל נחמיאס

  הטקסט גרם לי לתחושות קשות. האם אני כחילונית, לתפיסתו של הכותב, "חסרת דעת ובינה"? האם רק משום שאיני שומרת את… הטקסט גרם לי לתחושות קשות. האם אני כחילונית, לתפיסתו של הכותב, "חסרת דעת ובינה"? האם רק משום שאיני שומרת את השבת כפי שהוא מאמין שיש לשומרה, מובילה אותי לחיים של ריקנות? תפיסתו הקיצונית, לדידי,מובילה את בני האדם למקום אפל, ולריחוק ממה שנתפס בעיני כדת ודתיות. היא מובילה  חילונים לתחושות של התגוננות ומתוך כך,לסלידה ואי קבלה של השונה מאיתנו? בעלי תפקיד תורני ציבורי (רב ראשי בישראל - ראו קישור),הם  בעל אחריות, שתפקידם לקרב בין בני אדם ולגרום לקבלה של השונה. (בת אל) ישנה סתירה פנימית בדבריו של כבוד הרב עוזיאל במאמרו שלום היקום. מחד גיסא הוא טוען "לב מלא אהבה לכל הנברא בצלם אלוהים" ומאידך גיסא לכנות את מי שאינו חושב או נוהג כמוהו ""חסרי הדעת ונעדרי הבינה". האהבה וההבנה כי כולנו נבראנו בצלם אלוהיםמחייבת כבוד כלפי כל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לאופן בו הוא בוחר לנהוג ביום השבת. (עדי) (צפיה בדעה במקור)
 • הדס טייה

  דבריו של משה שרון למה מאחלים אחד לשני שבת שלום דבריו של משה שרון למה מאחלים אחד לשני שבת שלום (צפיה בדעה במקור)
 • קונפליקט
  עדי לסרי קליין

  דעתו של ליצמן,היא : "מה שקורה היום בשבת בישראל הוא איום ונורא. ..יש בתים שעושים בהם קידוש, ואז יוצאים לבילויים… דעתו של ליצמן,היא : "מה שקורה היום בשבת בישראל הוא איום ונורא. ..יש בתים שעושים בהם קידוש, ואז יוצאים לבילויים או לכדורגל- זו לא שבת". הדיכוטומיות של ליצמן היא בדיוק ההפך מהתנועה של האנשים על פני הרצף.כמו זו של  ג'קי לוי, הדיכוטומיות מפלגת ויוצרת את התהום בין חילוני לחרדי והגדרות מיותרות- כמו   ההגדרה הלא נכונה של "חילוני". האם  יש דרך אחת בה יש לנהוג בשבת קודש? מה ההשלכות של הגדרות שחור -לבן לגבי מה מותר ומה אסור? האם הדרך של קידוש ובילוי פחות נכונה מדרך של רק בילוי בלי קידוש? הכללים הנוקשים של ליצמן וחבריו,הפכו את השבת  מיום שמטרתו איחוד, קירוב לבבות ונועם ליום מפלג.   (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  הפן החברתי הפן החברתי (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  שביתת נשק במלחמת הקיום שלום היקום שלום החברה ארמון בזמן שלום עליכם שלום עליכם – עדות פני שבת – קבלת… (צפיה בדעה במקור)
 • הדס טייה

  נשמה קרליבך מאירה את הפיוט "לכו נרננה" באור חברתי : "השבת מהווה רגע ייחודי בו אנו זוכרים את השבוע שחלף ושרים אל…

  נשמה קרליבך מאירה את הפיוט "לכו נרננה" באור חברתי : "השבת מהווה רגע ייחודי בו אנו זוכרים את השבוע שחלף ושרים אל תוך זה העתיד להתחיל. "לכו" הוא הרגע שבו צריך להתחיל ללכת, אבל הצעידה צריכה להיות משותפת ומאפשרת מקום לכולם – ללא הדרה, ללא הפליה מגדרית. ללכת יחדיו. "לכו" הוא פנייה ברבים אל העולם כולו, לצעוד ביחד למסע המצית את הרוח."

  (צפיה בדעה במקור)
 • הדס טייה

  הרב עוזיאל טוען שמקום השבת בחברה הכרחי לפסק זמן ממירוץ הקיום ומקור נחת והפסקה הגורמת לראיית האחר ללא שום מחיצות מבדילות. שוויון מוחלט… הרב עוזיאל טוען שמקום השבת בחברה הכרחי לפסק זמן ממירוץ הקיום ומקור נחת והפסקה הגורמת לראיית האחר ללא שום מחיצות מבדילות. שוויון מוחלט שבסופו של דבר מביאה לשלום בין בני האדם (הדס) השבת היא הפסקה שבה אין התעסקות ב"תחומים" שניתן להיכנס עימם לקונפליקטים כמו כסף ועבודה. עובדה זו, יוצרת מעין אחווה בין האנשים, הזדהות ואמפתיה ובכך מדגישה את השוויוניות בין בני האדם (רותם ) השבת איננה בהכרח דתית, היא מאפשרת לנו לפתוח את ליבנו כלפי אחרים . להתנתק מהסבל שלנו שמקורו היצמדות למחשבותינו ורגשותיו לפעמים מבלי לראות החברה סביבנו .(אבינעם) (צפיה בדעה במקור)
 • עיון פרשני
  עדי לסרי קליין

  הפיוט שלום עליכם המושר בערב שבת, והמתבסס על תהילים צ"א, מדגיש את נושא השלום ומכאן כי השבת אמורה להיות מקור…

  הפיוט שלום עליכם המושר בערב שבת, והמתבסס על תהילים צ"א, מדגיש את נושא השלום ומכאן כי השבת אמורה להיות מקור לשקט, לרעות, לשביעות רצון ולשלווה- כל אחד על פי ראות עיניו. זהו היופי והמטרה האמיתית של יום השבת.(עדי)

  ההרגל גורם לנו לא לשים לב למשמעות העמוקה שיש בפיוט ובאנרגיה המיוחדת בעקבות אמירתה יחד.בשבת האחרונה,חברה בירכה אותי- שתהיה שבת של שלום המבטא ההסבר  לברכה השגורה לסופש ..(טל ) ההפרשנות המפתיעה לפיוט " מלמדת על הפעולות שגרתיות שעשויות ללבוש פנים אחרות. במיוחד הרעיון שהשבת היא יום ללמידה וגילוי עצמי.(נפתלי) (צפיה בדעה במקור)

מקורות עיקריים